Jak działamy

NASZYM KLIENTOM ZAPEWNIAMY SPOKÓJ

Zarządzamy całym projektem wdrożenia u klienta nowego systemu informatycznego lub rozszerzenia czy zmiany istniejącej infrastruktury informatycznej. Zależy nam na tym, aby zapewnić klientowi spokój i angażować jego pracowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Z drugiej strony jednak, wymagamy od klienta zaangażowania w projekt w takim stopniu, aby miał cały czas nad nim kontrolę i był świadom konsekwencji wszystkich podejmowanych decyzji.

Wszelkie prace prowadzimy w sposób uporządkowany

Naszą pracę zaczynamy od wykonania analizy procesów realizowanych w organizacji klienta. Daje nam to możliwość określenia procesów dla niej kluczowych. Zebrane informacje prezentujemy klientowi i wspólnie z nim ustalamy, które procesy powinny podlegać informatyzacji i z jakim priorytetem. Zwracamy szczególną uwagę na zasadność informatyzowania poszczególnych procesów. Zastanawiamy się też wspólnie z klientem, czy poszczególnych procesów nie można by ulepszyć, oraz jak potencjalna informatyzacja może wpłynąć na ich realizację. Stawką w grze - transformacji systemu informacyjnego w informatyczny - jest rzeczywiste włączenie systemu informatycznego w istotne problemy zarządzania organizacji i określenie jego miejsca w systemie zarządzania przeciwko automatycznemu kopiowaniu czynności przetwarzania tradycyjnego. Dla każdego z procesów zakwalifikowanych do informatyzacji określamy miary, wg których mierzona będzie efektywność wdrożenia rozwiązania wspierającego dany proces. Zebrane wnioski i opisy procesów stają się podstawą do dokonania wyboru odpowiednich komponentów informatycznych oraz ich dostawców i/lub są przesyłane do dostawców w formie zapytań ofertowych.

Powodzenie wdrożenia systemu zależy w dużej mierze od jego dostawcy

Po otrzymaniu od dostawców ofert i przeprowadzeniu przez nas analizy innych potencjalnych rozwiązań, przedstawiamy klientowi zebrane informacje i dokonujemy wspólnie z klientem wyboru odpowiednich dla klienta systemów. W zależności od złożoności realizowanego projektu etap ten może obejmować prezentację systemów przez dostawców, czy też próbne implementacje pewnych rozwiązań. Jako specjaliści wiemy, jakie pytania zadać i jesteśmy odporni na czysto marketingowe zagrania dostawców, więc w trakcie takiej prezentacji jesteśmy w stanie uzyskać wiele istotnych informacji. Dadzą one nam i klientowi wystarczającą wiedzę, aby podjąć decyzję co do wyboru konkretnych systemów.

Integrujemy rozwiązania różnych dostawców

Aby zwiększyć elastyczność w wyborze systemów jesteśmy gotowi zaproponować klientowi warstwę integracyjną, która pozwoli wdrożyć niezależne rozwiązania najlepiej wspierające biznes klienta w sposób, który stworzy jedną spójną platformę. Tak więc „urządzamy” infrastrukturę informatyczną klienta, aby spełniała jego oczekiwania, była funkcjonalna i wykonana „zgodnie ze sztuką”.

Nadzorujemy proces wdrożenia

Mając określony zakres prac i wybranych dostawców poszczególnych systemów przystępujemy do najtrudniejszego zadania w projekcie jakim jest wdrożenie rozwiązania w organizacji klienta. Na tym etapie organizaujemy zespół specjalistów, którzy dają gwarancję wdrożenia systemu ze wszystkimi funkcjonalnościami w terminie i w zakładanym budżecie przy minimalnym zaangażowaniu pracowników klienta. Dysponując doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami informatycznymi wiemy jak zaplnować cały projekt tak aby zrealizować założone cel.

Zapewniamy wsparcie

Po zakończeniu wdrożenia nie zostawiamy klienta samego z wdrożonym systemem, ale organizujemy dla niego wsparcie w oparciu o środki własne jak i dostawców, którzy określony element systemu wdrażali. Takie podejście daje pracownikom klienta uzyskanie potrzebnej pomocy w odpowiednim czasie oraz zapewnia odpowiednie utrzymanie całej wdrożonej infrastruktury.