Nasza motywacja

Z nami wdrożysz to co Ci potrzebne!

Współczesne organizacje muszą opierać swoje działanie o systemy informatyczne.
Ilość przetwarzanych i gromadzonych informacji jest tak duża, że bez sprawnego systemu informacyjnego nie można nimi odpowiednio zarządzać.

Wiedza to odpowiednio przetworzona informacja

Aby jednak system informatyczny należycie wspierał funkcjonowanie organizacji musi być on do niej dostosowany. Podstawą wdrożenia skutecznego systemu jest dogłębne poznanie potrzeb organizacji, a następnie wybór odpowiednich narzędzi, które będą efektywnie wspierać daną organizację.

Zadaniem systemów IT jest wspieranie organizacji

Wdrożenie systemu informatycznego powinno się więc rozpocząć od analizy procesów zachodzących w organizacji, podczas której określa się najbardziej istotne elementy planowanego systemu. Następnie należy określić miary, które pozwolą określić skuteczność wdrożenia określonej funkcjonalności.

Dysponując taką analizą można następnie dokonać wyboru rozwiązań informatycznych i dostawców tychże rozwiązań, tak aby osiągnąć odpowiednią efektywność wdrożenia.

Najpierw wybieramy rozwiązanie, a poźniej jego dostawcę

Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy najpierw wybierany jest dostawca określonego systemu informatycznego, który następnie przeprowadza analizę i dostosowuje swój system informatyczny do potrzeb klienta. Częstokroć jednak wymusza dostosowanie procesów zachodzących w organizacji klienta do ich modelu już zaimplementowanego w systemie.

System dla klienta, czy klient dla systemu?

Efektem takich działań nie jest wdrożenie systemu informacyjnego odzwierciedlającego potrzeby organizacji, a wdrożenie systemu informatycznego, który jest często na siłę modyfikowany, aby spełniał określone przez klienta warunki brzegowe z jednej strony, z drugiej jednak wymuszający na organizacji klienta zmianę sposobu funkcjonowania.

Z nami wdrożysz to co Ci potrzebne!

Naszym celem jest, aby nasi klienci korzystali z rozwiązań, które rzeczywiście są im potrzebne i które w sposób realny wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie organizacji klienta.